Over – De Nieuwe Verbinders

Over De Nieuwe Verbinders

De Nieuwe Verbinders is een gratis maatschappelijk leiderschapsprogramma van Diversion waarin jij, samen met andere jongeren tussen de 18 en 28 jaar uit Amsterdam, in 11 weken wordt opgeleid tot de verbinder van morgen.

Tijdens het programma van De Nieuwe Verbinders leer jij hoe je joúw stem en persoonlijke ervaring(en) kunt inzetten om impact te maken in de samenleving. Je ontmoet ook inspirerende leiders, experts en leeftijdgenoten – handig voor je netwerk!

Meer weten over het programma

Missie

Al 15 jaar biedt Diversion jongeren, die soms niet vanzelf hun weg weten te vinden naar maatschappelijk leiderschap, een platform waar zij zich kunnen ontwikkelen, hun stem kunnen laten horen, en hun frustratie om kunnen zetten in positieve impact. Met De Nieuwe Verbinders bieden wij jongeren een programma om skills te leren die bijdragen aan een samenleving en arbeidsmarkt die inclusief, open en voor alle (botsende) wereldbeelden toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan skills als samenwerken, een dialoog voeren, doelgericht werken en gespreksmethodieken. Diversion ziet dat als belangrijke skills voor burgers én werknemers van de toekomst. We brengen jongeren samen die hele verschillende achtergronden hebben, en soms ook hele botsende wereldbeelden, maar die allemaal graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren. Zo creëren we ongewone ontmoeting en leren we jongeren uit hun bubbel te breken, lastige gesprekken aan te gaan en samen naar oplossingen te zoeken voor maatschappelijke vraagstukken.

De Nieuwe Verbinders biedt ook de kans aan organisaties om samen met jongeren te werken aan het tegengaan van maatschappelijke spanningen. Organisaties krijgen de kans om de vaardigheden en ervaringen van jongeren met diverse achtergronden en maatschappelijke drive voor hun doelstellingen in te zetten.

Visie

Wij geloven in een open samenleving, waarin iedereen de ruimte voelt om zich uit te spreken. Helaas worden nu veel gesprekken gevoerd in extremen. We staan steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar: online, in de buurt, op de werkvloer. Mensen met verschillende achtergronden en meningen ontmoeten elkaar niet vaak. Dit leidt er niet alleen toe dat we niet meer kritisch nadenken over ons eigen perspectief, maar ook dat we geen kansen bieden aan mensen die niet op ons lijken. Dit draagt bij aan polarisatie, kansenongelijkheid en een gebrek aan samenwerking in het aanpakken van maatschappelijke problemen.

In toenemende mate voegen jongeren zich bij de zwijgende meerderheid. Zij voelen zich onvoldoende behept en veilig om zich uit te spreken. Ze staan onder druk, niet alleen vanuit hun eigen gemeenschap, maar ook vanuit de samenleving als geheel. Steeds vaker zien wij bij deze jongeren een overtuiging ontstaan dat het veiliger is om dan maar je mond te houden of dat het toch geen zin heeft om je uit te spreken. Wij zien hierin een groot verlies, en hebben de ambitie het tij te keren. We moeten investeren in deze groep: het moet een vanzelfsprekend goed blijven om door bubbels heen de dialoog aan te gaan en bruggen te bouwen.

Aanmelden

bekijk programma

AANMELDEN
Ben je enthousiast geraakt door De Nieuwe Verbinders en wil je graag meedoen? Stuur dan voor 17 september een mailtje met een korte motivatie naar:

INFO@NIEUWEVERBINDERS.NL