Vrouwenrechten in tijden van crisis

Afbeedling voor: Vrouwenrechten in tijden van crisis

De economische en emotionele effecten van de coronacrisis voelt iedereen. Hiermee worden de ongelijkheden voor vrouwen extra zichtbaar. “De crisis legt precies bloot waar de machtsongelijkheid zit en vrouwen op achterstand staan. Dan ga je niet wachten totdat de mannen klaar zijn met hun klus”, zegt Floor Dekker van WO=MEN, een platform dat zich (inter)nationaal inzet voor gendergelijkheid en vrouwenrechten.

Om de crisis in te perken voeren landen lockdowns in en wordt financiële steun geboden aan bedrijven en zelfstandigen. Het belangrijkste lijkt nu te zijn om in de nodige medische zorg te kunnen blijven voorzien en om te voorkomen dat we in een volledige economische crisis terecht komen. Aan de andere kant zien we dat juist hierdoor de rechten van vrouwen en gendergelijkheid in het geding komen. „Wat we in het algemeen meestal merken is dat in tijden van crisis vrouwenrechten als eerste van de politieke agenda af vallen. Dat is nu niet anders” zegt Dekker.

Weinig vrouwen in besluitvorming
Vrouwen zijn weinig zichtbaar in besluitvorming rondom de crisis, terwijl juist het grootste deel – bijna twee derde – van de vrouwen actief is in de zogeheten ‘vitale beroepen’. Denk bijvoorbeeld aan de zorg, het onderwijs en de schoonmaakbranche “Er is kennelijk in zo’n crisis als deze geen goed mechanisme om vrouwen te betrekken bij belangrijke besluiten”, geeft Dekker aan.

Toename huiselijk geweld
Een ander punt is dat door de quarantaine en tijden van (financiële) onzekerheid, het huiselijk geweld richting vrouwen toeneemt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft aan dat 1 op de 3 vrouwen wereldwijd te maken krijgt met seksueel of fysiek geweld. Door de coronamaatregelen, lijkt dit te groeien. Thuisblijven is voor vrouwen soms juist een hele onveilige situatie. “Ook zijn de informele bijeenkomsten waar vrouwen bij elkaar het hart konden luchten en hulpverleners konden tegenkomen, helaas weggevallen” noemt Dekker.

Hoe kun je ervoor zorgen dat ook in deze tijden, slachtoffers beschermd worden? Bijvoorbeeld door maatregelen te treffen. Zo zien we in Frankrijk dat hier extra geld voor wordt ingezet. Zo zijn er extra meldpunten opgezet in winkels. Ook kunnen slachtoffers codewoorden gebruiken in apotheken om een melding te maken. Als iemand bijvoorbeeld vraagt om ‘mondmasker nummer 19’, weet de baliemedewerker meteen dat de politie gebeld moet worden.

Rolverdeling man en vrouw
In Nederland is de traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen nog volop aanwezig. Vrouwen hebben daarnaast vaker een flexibel contract of werken tijdelijk of in deeltijd. Daardoor zijn vrouwen over het algemeen financieel kwetsbaarder, geeft het SCP aan.

Voor thuiswerkende moeders staat een zwaar takenpakket te wachten. Hoe verdelen partners nu de taken thuis? En hoe zorgen we ervoor dat het coronavirus op lange termijn niet zorgt voor terugval in traditionele rolpatronen? Er bestaat een grote kans dat de extra zorgtaken en thuisonderwijs aan kinderen nu bij diegene komen te liggen die al de meeste zorg droegen: de vrouwen. We zien binnen deze situatie ook kansen voor heterokoppels om taken beter verdelen waarin mannen meer een zorgende rol kunnen aannemen.

Wij van De Nieuwe Verbinders vinden het ontzettend belangrijk om hier aandacht voor te vragen. Juist in deze tijden kunnen ongelijkheden in de samenleving op de achtergrond komen te staan doordat prioriteiten elders liggen. Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de gevolgen van deze crisis voor verschillende groepen in de samenleving. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ongelijkheid tussen mannen en vrouwen niet groter wordt.

Wat kan jij doen?
Wil je hier iets aan doen? Ook jij kan je inzetten voor gendergelijkheid, zelfs vanuit huis op je bank. Check hier een aantal tips hoe je dat kunt doen.

Bronnen
Atria

NOS

NRC

Het Parool

Aanmelden

bekijk programma

AANMELDEN
Ben je enthousiast geraakt door De Nieuwe Verbinders en wil je graag meedoen? Stuur dan voor 17 september een mailtje met een korte motivatie naar:

INFO@NIEUWEVERBINDERS.NL